Om Christiansfeld

Om Christiansfeld

Christiansfeld er i dag et stykke unik byplanlægning med lange lige linjer og imponerende arkitektur og er ét af syv verdensarvssteder i Danmark udnævnt af UNESCO. 

Brødremenigheden skabte deres eget bud på det perfekte samfund – med symmetri og fællesskab og lighed imellem byens folk. Den stadig eksisterende Brødremenighed er et vidnesbyrd om en enestående kulturel tradition og historie.

På denne side kan du læse om Christiansfeld. Du kan lære mere om:

  • Byens huse og pladser – i dag,  arkitekturen og historien
  • Christiansfelds historie
  • Brødremenigheden
  • Herrnhuterstjernen
  • Honningkager
  • Kakkelovne
  • Verdensarven.

Christiansfelds huse og pladser

Herunder kan du læse om byens markante bygninger og pladser – om stederne i dag, deres historie og om arkitekturen.

Læs om: Søstrehuset, Brødrehuset og Enkehuset, om Brødremenighedens kirke Salshuset og kirkegården Gudsagerensamt om byens centrum, Kirkepladsen, hvorudfra byen er opmålt og planlagt.

Læs derudover om Prætorius Torv, Comeniushaven, Christinoro, Genforeningspladsen, Tyrstrup Kirke og Brødremenighedens Hotel.

Christiansfeld og Kongehuset

Her kan du læse om Christiansfelds forhold til Kongehuset gennem tiden. Her kan du blive klogere på Genforeningen 1920, honningkage hofleverandører og besøg fra de kongelige.

Historien om Brødre-menigheden

Læs mere om Brødremenigheden og  historien bag samt om Christiansfeld i dag.

Herrnhuter-stjernen

Herrnhuterstjernen, Adventsstjernen, Christiansfelderstjernen – Brødremenighedens berømte adventsstjerne, som ved juletid pryder mange bygninger, vinduer og hjem, har mange navne. 

Stjernen består af 25 spidser: 17 med en firkantet fod (de lange spidser) og otte med en trekantet fod (de korte spidser).

Ifølge traditionen hænges stjernen op lørdag før 1. søndag i advent, og efter kirketid søndag tændes lyset i stjernen. Den tages ned igen på Helligtrekongers dag, d. 6. januar.

Stjernerne produceres i dag i den tyske Brødremenighedsby Herrnhut i Sachsen, hvor produktionen har fundet sted siden 1894.

Adventsstjernerne kan købes i forskellige farver og størrelser i Museum Koldings museumsbutik, i BDM’s butik “Karibu” samt i byens butikker og netbutikker. Læs mere og køb stjernen her.

Stjernen kan ses hele året i Christiansfeld, blandt andet på toppen af Brødremenighedens kirketårn.

Historien om stjernen

Adventsstjernen siges at stamme fra Brødremenighedsbyen Niesky, hvor en matematiklærer i underviste i geometri på byens drengekostskole. Han lod drengene tegne de pyramideformede spidser i deres hæfter og brugte stjernen til at øge drengenes forståelse for geometrien.

Flere historier beretter om, at drengene hvert år ved adventstid fremstillede stjerner i karton og hængte dem op i skolestuen med lys i, til minde om den frelser, som julenat blev født under Betlehemsstjernen.

En tidligere elev fra drengekostskolen i Niesky fik som voksen idéen til indpakning og forsendelse af stjernerne og etablerede fabrikken i Herrnhutt – herefter blev stjernen en kommerciel succes.

DE BERØMTE HONNINGKAGER

Gennem mere end 200 år er de højtelskede honningkager blevet bagt i Christiansfeld og distribueret til hele landet. Derfor kendes Christiansfeld også som Honningkagebyen.

Honningkagerne nævnes første gang i historien i 1783, hvor bageren Christian Rasch indrettede et bageri i Lindegade 21. Det fortælles, at produktionen gik sløvt eftersom der manglede honning. Et par år senere ankom parykmager Immanuel Martin Achtnicht fra Brødremenighedsbyen Neudietendorf til Christiansfeld. Parykkerne var dog ved at gå af mode, og forretningen gik derfor ikke så godt som forventet. Achtnicht havde kendskab til bagerfaget gennem sin onkel, og hans kone havde en fremragende opskrift på honningkager, som Achtnicht satte i produktion.

Efter Raschs død overtog Achtnicht bageriet og fik for alvor udbredt honningkagerne i Sønderjylland såvel som Danmark. I 1797 flyttede han bageriet til Lindegade 36. I mellemtiden lukkede det oprindelige bageri. 

Siden 2011 har Xocolatl haft til huse i lokalerne på samme adresse. Xocolatl og Tyrstrup Brød står i dag for produktionen af honningkager i Christiansfeld.

Mange har forsøgt at gøre kunsten efter, og også i Christiansfeld findes der flere bud på honningkageopskriften. Der er ikke enighed om hvilke honningkager, der er de bedste. Derfor bør man give sig tid til at besøge salgsstederne og smage de forskellige honningkager, når man er i Christiansfeld – man kan næsten ikke besøge byen uden at prøve en honningkage! 

Verdensarv

Christiansfeld er verdensarv i særklasse. I Danmarks har vi syv verdensarvssteder, og Christiansfeld er et af dem.

Christiansfeld blev optaget på UNESCO’s verdensarvsliste i 2015 som et vidnesbyrd på en kulturel tradition, og et eksempel på imponerende arkitektur. 

Herunder kan du læse meget mere om Verdensarv og hvad det betyder for Christiansfeld.

 

Christiansfelds historie

Her kan du læse om Christiansfelds historie baseret på artiklen “Christiansfeld: Det designede samfund – velfærd før velfærdsstaten?” af Inger-Marie Børgesen. 
Lær blandt andet om Christiansfelds grundlæggelse, hverdagslivet, skolelivet, håndværket, religionen, sundhed og forsorg.

Christians-felder Kakkel-ovne

Siden Christiansfelds grundlæggelse i 1773 har håndværket stået i højsædet i Brødremenighedsbyen, da Herrnhuterne havde særlige talenter indenfor håndværk og handel, som har sat spor op til vor tid.

Det var Abraham Goll fra Brødremenighedsbyen Neuwied am Rhein, der begyndte som den første i Christiansfeld at fremstille de berømte Christiansfelder kakkelovne. I 1781 opførte han et hus til sin familie i Lindegade 44. Huset repræsenterer et typisk hus for datidens håndværkerfamilie og er i dag et af de få steder i byen, hvor der virkelig er en helhed tilbage med både forhus og værkstedsbygning. 

I 1960 overtog Karl Waldemar Schmidt forretningen med lager. Han var 7. generation af en gammel Brødremenighedsslægt i Christiansfeld. I dag er det hans barnebarn Hans Dines Schmidt, der driver forretningen. Hans er udlært pottemager og ovnsætter i Tjekkiet og fører stolt det traditionsrige ovnsætterfag videre.

Det er desværre ikke muligt at besøge butikken uden forudgående aftale, men i Søstrehuset, Nørregade 14, står flere eksemplarer af Felderovnen, som man er velkommen til at se. 

Kontakt

Christiansfelder Kakkelovne
Lindegade 44
6070 Christiansfeld

Tlf. 7456 1672

Læs mere på ovnsætternes hjemmeside 
og Instagram.

Tilmeld dig vores Nyhedsbrev