Verdensarv

Verdensarv – EN HELT SÆRLIG BY

Christiansfeld blev optaget på UNESCOs liste over umistelig verdensarv 4. juli 2015, af UNESCOs verdensarvskomite.

Når et sted optages på verdensarvslisten, markerer det, at stedet er betydningsfuldt – ikke kun for befolkningen i det pågældende land, men for hele menneskeheden.

Det danske rigsfællesskab har ti steder optaget på Verdensarvslisten: Jelling Monumenterne, Roskilde Domkirke, Kronborg Slot, Stevns Klint, Vadehavet, Christiansfeld, Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland,  Ilulissat Isfjord, Kujataa samt Aasivissuit Nipisat.

EUROPAS SMUKKESTE BRØDREMENIGHEDSBY

Brødremenigheden i Christiansfeld er en evangelisk-luthersk frimenighed og en del af et verdensomspændende broderskab med byer og menigheder i mange lande.

Menighedens bærende ideologi er upåvirket af den geografiske destination, og mange af byerne er bygget op nøjagtigt som Christiansfeld.

CHRISTIANSFELD – EN LEVENDE BY

Byen er grundlagt i 1773 som et eksempel på en planlagt bosætning indenfor Brødrekirken, som i begyndelsen var centreret i Herrnhut i Sachsen, Tyskland.

Christiansfeld blev planlagt og bygget til at repræsentere det protestantiske byideal, og byens vigtigste bygninger var centreret omkring pladsen foran Brødremenighedens kirke, Salshuset.

Arkitekturen er homogen og enkel med en- og toetagers bygninger i gule Flensborgsten med røde tagsten. Den demokratiske organisering indenfor Brødremenigheden – med sin ligeværdigheds-baserede filosofi – er udtrykt i byens humanistiske byplan.

Byens åbne plan åbner for udkig til det omkringliggende landskab og inkluderer vigtige, store bygninger til fælles liv og velfærd. Således var der fælles huse – såkaldte “korhuse” – for menighedens enker og ugifte mænd og kvinder.

HVORFOR ER CHRISTIANSFELD VERDENSARV?

For at komme på verdensarvslisten skal man opfylde minimum ét af ti opstillede kriterier fra UNESCO.

Christiansfeld er optaget på verdensarvslisten med kriterie III og IV:

  • Kriterium III: Verdensarvsstedet bærer et enestående, eller i det mindste sjældent, vidnesbyrd om en kulturel tradition eller om en levende eller uddød civilisation.
  • Kriterium IV: Er et fremragende eksempel på en type bygningsværk, arkitektonisk eller teknologisk samling som illustrerer et eller flere betydelige trin i menneskets historie.

SÅDAN SIKRES VERDENSARVEN

Det er vigtigt at passe på vores verdensarv. UNESCO stiller derfor en række krav til de enkelte verdensarvssteder. Der skal laves en plan for hvordan det enkelte sted sikrer verdensarven, og hvordan man har tænkt sig at måle på stedets – altså verdensarvens tilstand. Vi kalder ’planen’ for en Forvaltningsplan, og den indeholder en såkaldt værktøjskasse, der samler redskaber og strategier for at bevare og sikre de enestående værdier. Se Forvaltningsplanen her.

Med forskellige årlige intervaller måles der på verdensarvens tilstand. Det drejer sig om:

Byens bevaringstilstand (bygninger, gader og grønne områder inden for verdensarvsområdet)

Byens brug, funktion og kulturelle værdier (ex. antal medlemmer i Brødremenigheden, antal tomme bygninger) Eksternt pres på området (ex. trafikalt pres, antal gæster, antal dispensationer fra lokalplaner)

En anden stor trussel mod verdensarven er brand. Derfor er der, for at forhindre brand, eller mindske skaderne, udarbejdet en beredskabsplan for verdensarvsområdet. Beredskabsplanen indeholder en række enkle råd til beboere, ejendomsejere og forretningsdrivende inden for verdensarvsområdet.

Find beredskabsplanen her.

FN-ORGANISATIONEN UNESCO

I 1972 vedtog FN-organisationen UNESCO Verdensarvskonventionen

Konventionens overordnede mål er at beskytte og bevare naturområder samt kulturhistoriske steder og monumenter af enestående universel værdi for hele menneskeheden.

Ti forskellige udpegningskriterier er fastlagt til at afgøre, om et naturområde, et kulturhistorisk sted eller monument besidder denne enestående universelle værdi og dermed kan optages på verdensarvslisten. Dertil kommer, at stedet/monumentet skal være ordentligt beskyttet, og at kravet om uberørthed og/eller oprindelighed er opfyldt.

Når et sted optages på listen, markerer det, at stedet er betydningsfuldt – ikke kun for befolkningen i det pågældende land, men for hele menneskeheden.

Det er Slots- og Kulturstyrelsen, der har ansvaret for det danske rigsfællesskabs verdensarvsarbejde.

Film om Christiansfeld, produceret af DR og Kulturarvsstyrelsen i 2011 (Varighed 2:53)

World Heritage Explained – Animeret kortfilm om UNESCO Verdensarvs-konventionen.

(Varighed 2:08)

VERDENSARV I SYDDANMARK – OPLEVELSER I SÆRKLASSE!

Verdensarven er vigtig – verdensvigtig.

3 unikke steder i Syddanmark indenfor bare 1 times kørsel fra hinanden.

Jelling, med de ikoniske Jellingesten, der står som et markant menneskeskabt monument på mødet mellem før og efter. Hvor en hel nation blev født.

Christiansfeld, hvor brødremenighedens håndværkere skabte deres eget bud på det perfekte samfund. Et storslået stykke byplanlægning med lange lige linjer og imponerende arkitektur.

Vadehavet, et utroligt stykke evigt foranderligt landskab, hvor lys, himmel og hav deler samme scene. Samspillet er aldrig ens, men altid til stede.

Med helt særlige oplevelser med historie, natur og kultur byder området på verdensarv i særklasse.

Tilmeld dig vores Nyhedsbrev