Kvalitetsvurdering

Kvalitetsvurdering af Museum Kolding 2023:

Kvalitetsvurderinger er det styringsværktøj, som staten anvender overfor de statslige og statsanerkendte museer og de skal finde sted som minimum hvert 10. år. Slots- og Kulturstyrelsen gennemførte en kvalitetsvurdering af Museum Kolding i foråret 2023, hvor de vurderede museet og organisationen og kom med anbefalinger vedrørende den videre udvikling af museet.

Læs kvalitetsvurderingen af Museum Kolding

Tilmeld dig vores Nyhedsbrev