Organisation

Museum Koldings organisation er organiseret i tre centrale afdelinger med hver deres ansvarsområde: Administration og HR, Kultur- og verdensarv samt Kommunikation og PR.

Organisationen arbejder projektorganiseret med løbende nedsættelse af projektarbejdsgrupper på tværs af organisationen, som løfter særlige opgaver og projekter i forhold til museets strategi og særlige indsatsområder.

Løbende opgaver f.eks. kommunikation og arrangementer/events, bliver ligeledes løftet af medarbejdere på tværs af organisationen.

Museet organiserer 17 fastansatte medarbejdere. Hertil kommer timelønnede museumsværter, et honorarlønnet guidekorps på ca. 20 personer samt en tilknyttet håndværker via samarbejdsaftale med Konserveringscenter Vejle.

Der er også tilknyttet en gruppe frivillige til museet, der primært varetager opgaver indenfor samlingsvaretagelse og registrering.

Bestyrelsen

Museum Kolding ledes af en bestyrelse, der er ansvarlig for museets drift. Bestyrelsen består af 8 medlemmer samt en medarbejderrepræsentant og har følgende sammensætning:

  • Ole Martensen, udpeget af Kolding Byråd blandt byrådets medlemmer
  • Merete Due Paarup, udpeget af Kolding Byråd blandt byrådets medlemmer
  • Morten Teilmann-Jørgensen, udpeget af Kolding Byråd
  • Camilla Birkegaard (formand), udpeget af Erhvervsklubben Business Kolding
  • Jørgen Bøytler, udpeget af Brødremenigheden
  • Peder Damkjær, udpeget af Skamlingsbankeselskabet
  • Jens Wittrup Willumsen, udpeget af bestyrelsen
  • Anne-Sophia Hermansen, udpeget af bestyrelsen
  • Michael Nobel Hviid, valgt af medarbejderne

Tilmeld dig vores Nyhedsbrev