Om Skamlingsbanken

OM Skamlingsbanken

Skamlingsbanken er Sønderjyllands højeste punkt og herfra er det muligt at opleve 360 graders udsigt over landskabet og Lillebælt. Naturen i området er i sig selv et besøg værd med stejle bakker og slugter formet af kræfterne fra den seneste istid. Især på det højeste punkt 113 meter over havet er udsigten helt fantastisk.

Skamlingsbanken har gennem Danmarkshistorien været et vigtigt samlingspunkt. Her har store talere har stået på banken og talt med en kraft, der har ændret samfundsforhold for mange.

Udstillingen i besøgscentret inspirerer til at gå ud i området med en bedre forståelse for stedets kræfter og identitet. Ud over de interaktive udstillinger, der snor sig rundt i det arkitektoniske landskab, kan du besøge museumsbutikken eller nyde udsigten fra caféen.

Læs her på siden mere om Skamlingsbankens natur, vandreruter og historie. 

En større revitaliseringsplan af Skamlingsbanken er i gang. Med donationer fra blandt andet A.P. Møller Fonden og Region Syddanmark bliver området i øjeblikket restaureret, og der bliver anlagt nye stier og fældet træer, så området bliver genskabt, som det så ud i 1843. 

Skamlingsbanken er fredet område, og derfor er  besøgscenteret bygget ind i banken, og der er jord og græs på det buede tag. Det ligner banken som det så ud før, men hvor man fra vandsiden kan kigge ind i centeret gennem store glaspartier. 

Skamlingsbanken er også et af Danmarks store nationale og folkelige samlingssteder  – symbolet for talens kraft og retten til at tale sin sag.

Endelig byder Skamlingsbanken, som er skabt af en gletscher under sidste istid, på en rig og varieret natur, hvor især de store åbne græsningsarealer og overdrev er unikke.

Besøgscentret

Der har været store kræfter på spil på Skamlingsbanken, og det nye besøgscenter indfanger og formidler netop kræfterne og Skamlingsbankens historie. Den digitale formidling leder den besøgende gennem fortællingen om de store kræfter, der gennem tiden har formet Skamlingsbanken til et unikt sted fra isens til ordets kræfter.

På Skamlingsbankens talerstol er vigtige emner blevet diskuteret. Lige fra den danske sag i Sønderjylland til kvinders valgret, og netop talens- og stedets kræfter er noget, der formidles i det nye besøgscenter. Her kan man opleve de store taler, lære om talens kræfter og selv afprøve effekten.

Besøgscenteret er smukt bygget ind i terrænet, så det ikke arkitektonisk stjæler billedet. I stedet rammer den smukke bygning stedets udsigt fra det store panoramavindue og ligger ellers skjult i landskabet og lader Højskamling være det, man møder, når man ankommer til Skamlingsbanken.

Historie og kultur

En kreds af sønderjyder købte i 1843 syv tønder land omkring Højskamlingen, som lå i grænseområdet i det nordlige Slesvig/Sønderjylland. På det tidspunkt var det danske sprog trængt. 18. maj 1843 holdtes den første af mange sprogfester på Skamlingsbanken.

Da Danmark i 1864 tabte krigen mod Tyskland, blev Skamlingsbanken, der nu lå lige nord for den nye grænse, et mindested. Granitstøtten, der var blevet sprængt i luften af preusserne under krigen, blev genrejst i 1866 og stod nu som et symbol for det tabte land sydpå.

I 1884 kom der igen for alvor gang i møderne på Skamlingsbanken. På initiativ af de nordiske højskolefolk blev der holdt sangstævner, ungdomstræf og grundlovsmøder.

Da nazisterne overtog magten i Tyskland i 1933 kom der igen fokus på værnet af danskheden. I befrielsessommeren i 1945 blev et af de største friluftsmøder nogensinde holdt herhjemme med op imod 100.000 deltagere.

Talerstolen og området har historisk været brugt til at formidle det folket havde på hjerte og sinde. Der er derfor i sommeren 2020 opsat bænke med skilte, der opfordrer gæsterne til at tænke over en række spørgsmål. Blandt andet bliver de bedt om at tage stilling til “Hvad de vil kæmpe for” samt “Hvad der kan få dem på talerstolen”, spørgsmål som gerne skulle få gæsterne til at reflektere over fortid og fremtid. Og hvilke værdier der stadig skal kæmpes for.

Klokkestablen
Klokkestablen er mindesmærke for de 83 fra Modstandsbevægelsens Region III, som faldt i kampen mod den tyske besættelsesmagt 1940-45.

Klokkestablen og den 7 tdr. land store matrikel, som den ligger på, ejes af Fonden til opretholdelse af mindesmærket på Skamling for de i modstandsbevægelsens Region III i kampen mod den tyske besættelsesmagt i 1940 – 1945 faldne kammerater.

 

Skamlingsbankeselskabet
Højskamling har siden 1843 været ejet og drevet af Skamlingsbankeselskabet, der gennem tiden har understøttet fællesskaber omkring sprog, identitet, demokrati og danskhed.

Landskab og natur

Det dramatiske og kuperede landskab er skabt af ismasserne og smeltevandets voldsomme kræfter under den seneste istid. For 14.000-15.000 år siden trængte en gletcher op gennem Lillebælt. Foran sig skubbede den store bakker af sten, grus og ler, som formede Skamlingen, da gletcheren stoppede.

Helt tilbage fra jernalderen har køer og får afgræsset de stejle bakker og slugter omkring Skamlingsbanken. Sammen med høslæt har det skabt en helt speciel variation af græsser og blomstrende urter, som kun findes på meget gamle og ugødede overdrev. Botanisk regnes overdrevene på Skamlingsbanken blandt de fineste i Danmark. Bl.a. er der tusindtallige bestande af orkideerne plettet gøgeurt og skov-gøgelilje samt et par hundrede eksemplarer af den truede guldblomme.

Ud over overdrev bidrager også andre naturtyper som skov, eng, vandhuller, vandløb, levende hegn, m.m. til en rig og varieret natur. Ved en bioblitz i sommeren 2015 blev der i løbet af en weekend registreret 475 forskelliger arter af planter, dyr og svampe.

Ruter og stier
Oplev Skamlingsbankens dramatiske landskab og fantastiske udsigter på de markerede vandreruter. Stier og græsklippede ruter fører dig fra Højskamling ud over bakkekammen eller ned igennem slugter og skov til du står med tæerne i Lillebælt.
Find ruter og stier her.

Events

Skamlingsbanken danner rammen om mange forskellige større og mindre events hvert år. Blandt disse kan blandt andet nævnes kransenedlæggelse for faldne modstandsfolk under 2. verdenskrig, opera med det kongelige kapel og operakor, de månedlige events ‘Jazz på Skamling’, partipolitiske møder og den store årlige festival ‘Talefest‘. 

Lån et areal til et arrangement

Lej Besøgscentret Skamlingsbanken
 

Besøgscentret kan lejes til møder og lignende uden for åbningstiden. 
Leje af Besøgscentret inklusiv vært koster:
1000,- pr. påbegyndt time for op til 25 deltagere. 
1250,- pr. påbegyndt time for over 25 deltagere.  

Udendørsarealer

Har du ideer til et arrangement på arealerne omkring Skamlingsbanken, kan du sende en mail til museum@museumkolding.dk 
Vi vil gerne kende dine overordnede tanker om arrangementet, antal deltagere, dato og hvilket areal du ønsker at anvende.

Som arrangør af små eller store arrangementer, er det dit ansvar at indhente de nødvendige tilladelser, så du kan afholde dit arrangement på lovlig vis.
Efter din henvendelse til os, bedes du sende en ansøgning.

Inden du sender din forespørgsel, bedes du orientere dig i nedenstående praktiske oplysninger.

Vi glæder os til at høre om dit arrangement.

Beskrivelse af området
Det er muligt at låne Folkemødepladsen, der er et stort kuperet område med udsigt over Lillebælt. Pladsen kan rumme op til 5000 gæster.

Derudover er det muligt at låne arelaer omkring Klokkestablen, monumentområdet på Højskamling samt arealet foran Besøgscenteret.

Det er en god ide, at tage ud og se området inden du sender en ansøgning. Husk at afmærke på et kort hvilket område du ønsker at anvende. Du kan anvende oversigtskortet.

Trafikale forhold
Da adgangsvejen op til Restauranten og Besøgscentret er smal, skal busser anvende busparkeringspladsen på Skamlingvejen.
Afsætning af gæster kan foregå på vendepladsen ved restauranten.
OBS! Ved store arrangementer kan afsætning dog ikke ske på vendepladsen, da det vil give trafikale udfordringer.

Det er muligt at anvende marken ved siden af den permanente parkeringsplads til eventparkering. Se event-parkeringskort her.
Det er arrangørens ansvar at tage kontakt til dyreholder samt stå for planlægning og afvikling af parkering. 
Kontaktoplysninger til dyreholder fås hvis ansøgningen godkendes.

Arrangør skal sørge for skiltning.
Arrangør kan opkræve parkeringsafgift hvis det ønskes.

Toiletter
Offentlige toiletter findes i Besøgscentret. Ved større arrangementer anbefales at leje en toiletvogn.

Andre særlige forhold
Vær opmærksom på at der er begrænset adgang til området for gangbesværede, kørestole mv.

Toiletter, scener, telte mv. må opsættes midlertidigt i forbindelse med et arrangement.

Ved et større arrangement på Folkemødepladsen vil lejen være 5 kr. pr. gæst, som afregnes efter arrangementet er afholdt.

Tilmeld dig vores Nyhedsbrev