OPUS POTENTIA – KRAFT OG VÆRK Landart på Skamlingsbanken

Museum Kolding og Kunstgruppen ExArte er gået sammen, og med støtte fra Kolding kommune er det blevet muligt at virkeliggøre drømme om landart på Skamlingsbanken til foråret 2024.

Glæd dig – fra 15. marts kan du gå tur foran Besøgscentret på Skamlingsbanken og samtidig lade dig fornøje af store landart skulpturer, som kunstnere fra kunstnergruppen ExArte i Kolding i skrivende stund er i gang med at fremstille.

Det samlede værk OPUS POTENTIA – Kraft & værk, kommer til at bestå af fire skulpturer eller installationer, der udgør en sammenhængende fortælling og et forløb, som på forskellige vis aktiverer stedets historie. Værket skal indfange og inddrage publikum i et møde mellem stedets historie og mange fremtidige muligheder. De fire individuelle skulpturer, afspejler på hver sin vis stedets tidligere historie, og rækker samtidig ind i nutidens aktuelle problemstillinger.

Skulpturerne kan opleves hver for sig, og der vil være ”en rød tråd”, der binder dem sammen i forhold til deres placering i landskabet, så de fungerer som en sammenhængende oplevelse og fortælling.

Skulpturerne vil blive opstillet i en midlertidig periode på 18 måneder fra marts 2024.

Skulpturerne bliver placeret i landskabet neden for besøgscenteret på det grønne område på begge sider af stien, der fungerer som en ledetråd mellem værkerne.
Udover landart skulpturerne kommer der til at være et skoleprojekt med workshops i udstillingsperioden.

De fire kunstnere

Mogens Leander: Genius Loci – Stedets ånd – Skamlingsbanken som samlingspunkt.

Erik Valter: Historien i det videre perspektiv med landene omkring os.

Henrik Fischer: Potens-aggressioner – en humoristisk tilgang til et alvorligt problem.

Helle Dupont: Grobund og sameksistens.

Præsentation af kunstnerne og skitser

Mogens Leander – Genius Loci, en nutidig palimlsest

Installationen tager udgangspunkt i nogle af Skamlingsbankens koryfæer: Grundtvig, Orla Lehmann og Laurids Skau. Kulturpersonligheder og politikere, der gennem 18-hundredtallet satte varige historiske og kulturelle præg på stedet.

Et kunst-crossover, hvor begrebet PALIMPSEST:  Det at afskrabe et allerede nedfældet budskab for derefter at påføre et nyt – munder ud i en form for en genfødsel (Palingenese) af de kræfter og personligheder der gennem tiden har været bærende kræfter i Skamlingsbankens historie.

Erik Valter – fredssøjle

Jernsøjle med fire sider og 56 hænder, hver side rummer afslutningen på krige og ufred med vores naboer: Sverige 1720, England 1814, Tyskland 1920, Norge 1814

“At række ud, ikke lange ud”

”Et tema der desværre er blevet uhyggeligt aktuelt, mit kunstværk ”række ud, i stedet for at lange ud “, fortæller Erik Valter, som glæder sig til opstillingen af sit kunstværk på Skamlingsbanken.
Erik Valters kunstværk står allerede klar, og venter bare på foråret.

Henrik Fischer: Potens-aggressioner – en humoristisk tilgang til et alvorligt problem.

Skulpturen er inspireret af den støtte, der står på Skamlingsbanken. Støtten er et symbol ladet med kraft. Der kan lægges flere fortolkning ind over, men det er oplagt at den bl.a. visualiserer mandlig potens. Samtidig er støtten placeret i et grænseland, den har været synlig på den danske side, men også fra den tyske side har den været meget synlig.

Helle Dupont – Grobund og sameksistens

Helle Dupont og til dagligt udøvende glas- og billedkunstner. hendes skulptur tager udgangspunkt i sameksistens, det at grupper eller lande med forskellige sociale, økonomiske eller politiske meninger kan leve fredeligt side om side i et fællesskab og mangfoldighed.

Kunstgruppen – EX ARTE består af fem etablerede kunstnere, der er lokalt forankret i Kolding Kommune og tidligere har samarbejdet omkring gruppeudstillinger. I dette projekt er fire af kunstnerne gået sammen og laver den samlede fortælling i landskabet.

Ex Arte står bag de enkelte værker og udviklingen af skoleprojektet i samarbejde med Museum Kolding.Tilmeld dig vores Nyhedsbrev